Wudang - Akademia Taijiquan i Qigong Tomasza Grycana

Start Taijiquan Qigong Dao-Tao-Fit Combat-Dao-Fit
Aktualności Akademia Nauczyciel TRENINGI
Seminaria Artykuły Literatura Linki Kontakt

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ "WUDANG"

 1. Niektóre ćwiczenia mogą okazać się zbyt trudne lub niebezpieczne przy pewnych schorzeniach, dlatego ćwiczący zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem treningów.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby, które dokonały opłaty.
 3. Ćwiczący powinien dbać o higienę osobistą i czystość ubrania treningowego.
 4. Na sali obowiązuje obuwie zmienne-sportowe.
 5. Osoby spóźnione mogą przyłączyć się do zajęć dopiero za zgodą instruktora.
 6. W czasie zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń instruktora oraz jego asystentów.
 7. Zabronione jest opuszczanie sali treningowej w czasie zajęć bez poinformowania o tym instruktora.
 8. Ćwiczący powinien dbać o czystość broni i przyrządów treningowych oraz ich stan techniczny.
 9. Po zakończeniu ćwiczeń z bronią lub przyrządami należy je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia.
 10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Ćwiczących obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które należy wykupić we własnym zakresie.
 11. Instruktor nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników w szatni.
 12. Z treningów zostaną wykluczone osoby, które:
  • nie zastosują się do niniejszego regulaminu,
  • będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających,
  • ich zachowanie będzie zagrażało pozostałym uczestnikom zajęć.
 13. Osoba, która złamie regulamin i zostanie dyscyplinarnie wykluczona z zajęć, traci możliwość dalszego korzystania z treningów, pomimo wcześniejszego ich opłacenia.